Welkom!

Op de website van basisschool de Wegwijzer.

Fijn dat u onze website bezoekt. We zijn een katholieke basisschool en maken deel uit van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (www.rvko.nl).

In dit schooljaar zijn we weer heel enthousiast gestart met 13 groepen. De nadruk dit jaar ligt weer op lezen, taal en woordenschatontwikkeling. Daarnaast is er veel aandacht voor de wijze waarop de leerkrachten instructie geven aan de kinderen. Maar natuurlijk is er naast deze belangrijke zaken ook heel veel ruimte voor vieringen, feesten, projecten, expressie en cultuureducatie.

In de zwarte balk hierboven vindt u veel informatie over onze school. De meest recente informatie zoals: schoolplan, inspectierapport e.d. kunt u vinden via “schoolinfo” en dan downloads. De weekbrieven vindt u via “ouders”.

En mocht u onze school willen bezoeken dan kunt u altijd een afspraak maken met de directie. We zullen u dan met veel plezier rondleiden en uw vragen beantwoorden.

Dus wellicht tot ziens op De Wegwijzer.