Welkom!

Op de website van basisschool de Wegwijzer.

Fijn dat u onze website bezoekt. We zijn een katholieke basisschool en maken deel uit van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (www.rvko.nl).

In dit schooljaar zijn we weer heel enthousiast gestart met 14 groepen. Daarvan zijn 3 groepen gehuisvest op Snoekenveen 945. Vanaf 4 januari starten we met de 15de groep. Dat wordt groep 1,  een aanvangsgroep.

Onderwijs staat niet stil en blijft voortdurend in ontwikkeling. Leerkrachten zijn zich daarom ook dit jaar weer aan het bijscholen voor een nog effectiever klassenmanagement en om meer kennis te verkrijgen omtrent de begeleiding van hun leerlingen. De leerkrachten gaan allerlei workshops en cursussen bijwonen, georganiseerd door de RVKO, en zullen ook bij elkaar en op andere scholen gaan kijken om zodoende het onderwijs nog meer te richten op wat ieder kind nodig heeft om in de 21ste eeuw een levenskunstenaar te worden.

Maar natuurlijk is er naast deze belangrijke zaken ook heel veel ruimte voor vieringen, feesten, projecten, expressie en cultuureducatie.

In de zwarte balk hierboven vindt u veel informatie over onze school. De meest recente informatie zoals: schoolplan, inspectierapport e.d. kunt u vinden via “schoolinfo” en dan downloads. De weekbrieven vindt u via “ouders”.

En mocht u onze school willen bezoeken dan kunt u altijd een afspraak maken met de directie. Wij houden namelijk iedere dag OPEN DAG. We zullen u dan met veel plezier rondleiden en uw vragen beantwoorden.

Dus wellicht tot ziens op De Wegwijzer.