Groep 6B

In groep 6 werken wij aan verschillende dingen om ons zo goed mogelijk te ontwikkelen. Met rekenen werken wij op chromebooks en maken dus iedere les digitaal. Richting het einde van het jaar leren we breuken en rekenen we maten om.

Naast rekenen hebben we in groep 6: taal, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, studievaardigheden en wereldoriëntatie. Deze vakken proberen we zoveel mogelijk te combineren met projectlessen, ICT en coöperatieve werkvormen om van elkaar te leren. Voor handvaardigheid, muziek en drama werken wij als één groep samen om altijd iets moois neer te zetten. Gym wordt gegeven door juf Sandra en hier leren wij niet alleen goed bewegen maar vooral sportief gedrag.

In de groep werken wij met Taakspel om de werkhouding en taakgerichtheid te optimaliseren. Dit doen we door samen regels te bepalen en complimenten te geven aan elkaar. De kinderen werken in teams en proberen samen het doel te halen. We werken in de klas aan onze eigen leerdoelen maar hebben ook een doelenmuur om onze groepsresultaten te zien. Ze houden we iedereen doelgericht.

Op de Parro-app krijgen de ouders door wat het huiswerk is en aan welke doelen we werken in de klas. Daarnaast staan er leuke foto’s en berichten op van onze activiteiten.

Zijn er vragen? Dan bent U altijd welkom om langs te komen voor een praatje. We maken er samen een leerzaam maar vooral gezellig jaar van.

Juf Salina


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work