Onze missie en visie

Missie

Op de Wegwijzer bieden wij betekenisvol, kwalitatief goed onderwijs waarin wij kinderen ervaringsgericht lesgeven. Wij bieden een veilige basis zodat kinderen:

-          Vertrouwen in zichzelf en de ander hebben.

-          Verantwoordelijkheid durven nemen voor de eigen ontwikkeling.

-          Brede interesses en talenten ontwikkelen en benutten.

-          Doel- en oplossingsgericht kunnen denken.

-          Positief en zelfredzaam in het leven staan.

Samen met ouders zorgen wij voor de beste ontwikkeling van ieder kind. Wij zorgen voor een omgeving met een fijne sfeer waarin ervaringen gedeeld en successen gevierd worden.

 

Visie

Vanuit deze missie komen wij tot de volgende visie op ons onderwijs:

De Wegwijzer is een lerende organisatie. Dat wil zeggen dat iedereen in de school van en met elkaar leert, wij reflecteren op ons onderwijs en dat aanpassen waar nodig is. Initiatieven om te experimenteren met verbeteringen worden gestimuleerd en resultaten met elkaar gedeeld. Deze lerende houding willen wij kinderen ook meegeven. Met een kritische houding staan wij open voor  veranderingen in de maatschappij en maken keuzes in de vaardigheden die wij bijbrengen.

Wij zorgen voor een betekenisvol onderwijs waarin wij uitdagende en stimulerende lessen geven. Wij maken hiervoor gebruik van methodes, maar durven hier onderbouwd van af te wijken. Wij werken met materialen en de omgeving zodat kinderen in een context leren.

Naast ambitieus cognitief onderwijs vinden wij de sociale vorming van kinderen belangrijk. Wij willen dat onze kinderen opgroeien tot mooie mensen die een waardevol aandeel hebben in de maatschappij. Wij besteden veel aandacht aan sociale vorming en omgangsnormen.

Wij werken vanuit een respectvolle omgeving waarin de ontwikkeling van ieder kind centraal staat.  De afstemming over deze ontwikkeling gaat vanuit de driehoek ‘ouder-KIND-school’. Kinderen zijn zich bewust van het eigen kennis en gedrag en kunnen hierop reflecteren en verantwoording over afleggen. Hier spelen  wij op in door coöperatief te werken met differentiatie in leerstof en leertijd.

In de school heerst een stimulerende sfeer om samen te werken, samen te spelen, samen te delen en samen op te lossen. 

In onze 4-jarenplanning beschrijven we hoe we deze visie inhoudelijk en praktisch vormgeven.

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT