ACTIVITEITENCOMMISSIE 

 

Kaderleden: 
Mw. Carola Smit, voorzitter  
Mw. Libia Bolman, penningmeester 
Mw. Ursula Dijkman, tweede kaderlid 
 
Vertegenwoordiging vanuit het team: 
Mw. Mariëlle Grijzenhout
 

Wat doen wij: 

Wij zijn een team van ongeveer 18 ouders die zich vrijwillig inzetten voor de leerlingen op school. We organiseren en begeleiden, samen met het onderwijsteam, de schoolactiviteiten door het jaar heen. 

 

We organiseren de volgende activiteiten: fotograaf, sinterklaasfeest, kerstfeest, nieuw Jaar, de school disco, carnaval, paasfeest, schoolreis, sportdag, afscheid van groep 8, de sponsoractiviteiten, vastenactie, bag2school, luizenproject, waterfestijn, schoolbibliotheek en eventuele jubileumfeesten 

Al deze activiteiten worden georganiseerd in overleg met het team en de directie. Voorafgaand aan elke activiteit wordt er overleg gepleegd tussen de betreffende teamleden en AC-leden.  

 

De directie  beheert de ouderbijdrage in samenspraak met de AC . Er wordt jaarlijks een begroting gemaakt  voor het nieuwe schooljaar en een afrekening van het voorgaande schooljaar. Als ouders kunt u dit inzien.  In de MR-vergadering worden de begroting en afrekening besproken en goedgekeurd.  

 

AC leden worden via introductie uitgenodigd en eventueel gekozen als lid. We hebben een voltallig AC, maar we komen toch nog vaak hulpouders te kort. Via Parro volgt hier dan een oproep voor.
Voor vragen of ideeën kunt u ons mailen. Ons email adres: 
ac@kbsdewegwijzer.nl

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT