GROEP 1/2 


Inloop

Om 08.35 gaan de deuren van school open en komen de kinderen naar binnen. De juf staat bij de deur om de kinderen te verwelkomen met een handdruk en een groet. De tassen en jassen worden aan de kapstok opgehangen. De kinderen lopen naar hun plek in de klas. Om kwart voor 9 sluiten dete deuren en nemen alle ouders /begeleiders afscheid. Tijdens de inloop verschilt het per dag wat wij kunnen doen. Het kan een prentenboek zijn, een kleurplaat, een groeps- of een persoonlijk werkje. Als de juf bij iedereen is langs geweest om te kijken hoe wij gewerkt hebben tijdens de inloop gaan we opruimen en beginnen aan de dagopening.

Start van de dag in de grote kring

Wij beginnen de dag in de grote kring met een gebed, een welkomstlied, de absenten, het dagenlied, cijfer van de dag en de dag planning, maar soms ook de maanden van het jaar etc. Ook kijken we hoe we ons voelen door middel van emotie kaarten die op het bord hangen. Na de dagopening doen we een kring activiteit. (Taal, reken, wereldoriëntatie, sociaal emotioneel, catechese of een spelletje.) Kleine kring Tijdens de kleine kring werken we met een klein groepje kinderen. Dit kan daadwerkelijk in een kleine kring zijn, maar kan ook aan de tafels, in de gymzaal of buiten. Dit zijn activiteiten op verschillende ontwikkelingsgebieden (taal, rekenen, motoriek, expressie, sociaal-emotioneel)

Eten en drinken

Wij wachten met eten/drinken totdat wij al onze spullen op tafel hebben gezet. Dan zingen wij een liedje. Daarna mag iedereen gaan eten en drinken. Afval wordt in de prullenbak gegooid. 

Speel- werkles 

’s Morgens en ‘s middags mogen de kinderen kiezen op het planbord. Er wordt gewerkt met een roulatieschema. Alle kinderen zijn ingedeeld in een kleurengroepje. Elk groepje komt een keer aan de beurt om als eerste te kiezen op het planbord en een keer in de week om een werkje te maken (reken/taal/expressie).   Tijdens het spelen en werken is het de bedoeling dat de kinderen de eerste 10 minuten bij het gekozen werkje blijven (dit wordt opgebouwd vanaf het moment dat kinderen komen wennen). Daarna mogen ze iets anders kiezen.  Soms is de leerkracht bezig met een groepje en heeft ze een rode sjaal om, terwijl de andere kinderen aan het spelen werken zijn. De kinderen mogen de juf op dat moment dan niet storen. Zo leren de kinderen hun problemen zelf of samen met andere kinderen op te lossen. Tijdens het spelen zijn er een aantal belangrijke regels zoals: - we lopen door de klas.  - op de gang zijn we rustig aan het samenspelen. - we zijn lief voor elkaar en praten zachtjes.

Opruimen

Als de juf 2 keer in haar handen klapt en het opruimliedje zingt moeten wij stoppen met werken. Wij mogen dan complimenten geven aan elkaar als wij iets moois, liefs of knaps hebben gezien. Hierna vertelt de juf dat wij moeten gaan opruimen en kijken of wij iemand kunnen helpen. Soms mogen we een presentatie geven over ons gemaakte werk.

Toiletbezoek

Als wij naar de wc moeten, mag er maar één jongen en één meisje tegelijkertijd. Hiervoor gebruiken wij de plaseendjes om aan te geven of de wc bezet is. Deze leggen wij op de op de kast neer. Ben je klaar, dan leg je het eendje weer terug in de bak.

Lunch

Om 12.30 uur komt er een overblijfmoeder om ons te begeleiden tijdens het eten en drinken. De juf is op dat moment pauze houden, maar is altijd in de buurt. Als wij al eerder klaar zijn, werken/spelen wij aan onze tafel met constructiemateriaal. Ook kijken we samen naar tv ( Koekeloere en zandkasteel) en er wordt veel gezongen in de klas. De meeste liedjes sluiten aan bij de thema`s. Thema’s In de loop van het jaar komen er verschillende thema’s aan bod. Samen met de kinderen werken we deze thema’s uit, waarbij de kinderen een grote rol hebben in het bedenken van vragen, knutselen van dingen, bedenken van oplossingen etc. De kinderen leren hierdoor dat zij ook verantwoordelijk worden voor hun eigen leren.

Dagsluiting 

Aan het einde van de dag bespreken wij nog met elkaar wat we allemaal hebben geleerd of wat wij leuk vonden. De juf deelt als laatst nog alle spullen uit van de meeneembak en dan wordt er een afscheidsliedje gezongen. Naar huis Om 14:45 lopen wij netjes 2 aan 2 in de rij naar buiten. Daar nemen we afscheid van elkaar door een hand te geven en tot morgen te zeggen. 

Bewegingsonderwijs

Op dinsdag en woensdag krijgen de kinderen gymles van juf Sandra (vakleerkracht).Op vrijdag verzorgt de eigen leerkracht de gymles. Wanneer het slecht weer is, zullen we vaker in de gymzaal zijn. Kinderen mogen gymschoenen meenemen, deze kunnen op school blijven liggen. En we gymmen in ons ondergoed. Als we geen gym hebben, gaan we twee keer per dag naar buiten. Buiten vinden wij vervoersmiddelen, zandbak(spullen) of heeft de juf een leuk activiteit. Wij leren hier omgangsvormen, samenspelen en delen van spullen en nog vele andere doelen. Zelfstandigheid Wij verwachten dat kinderen zindelijk zijn, als ze op school komen (een ongelukje kan altijd gebeuren). Daarnaast is het fijn als kinderen zich redelijk zelfstandig kunnen aankleden. Wilt u eraan denken om zeker op de dagen dat we gym hebben makkelijke kleding en schoenen aan te trekken. Het is fijn als kinderen zelf hun schoenen kunnen aantrekken, omdat ze vaak hun schoenen uittrekken, wanneer ze aan het spelen zijn.

Ontwikkeling van uw kind

Wij houden de ontwikkeling van uw kind bij door middel van een observatiesysteem van BOSOS. Dit betekent dat wij niet alle kinderen op hetzelfde moment observeren, waardoor wij dus ook niet alle gesprekken op hetzelfde moment voeren, zoals in groep 3 t/m 8. De leerkracht vult elke drie maanden bij elk kind een observatielijst in die gekoppeld is aan hun leeftijd. De onderdelen die geobserveerd, worden meerdere malen aangeboden in verschillende situaties aan de kinderen. Wanneer er voldoende is geobserveerd, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de ontwikkeling van uw kind. We streven ernaar om 3 keer per jaar met u in gesprek te gaan. Dit kan d.m.v. een startgesprek, kijkje in de klas en een ontwikkelingsgesprek. Ook ontvangt u regelmatig berichten en beeldmateriaal van uw kind via  Parro. Maar zijn er bijzonderheden of wilt u wat kwijt bent u altijd van harte welkom.

Portfolio

Ieder kind heeft een eigen portfolio. Hierin zitten de BOSOS observatie verslagen, tekeningen en foto`s van werkjes, waar de kinderen trots op zijn. Het Portofolio mag na een observatie gesprek tijdelijk mee naar huis. Dit gaat mee tot groep 8. De plakboeken die we voorheen hadden zijn er niet meer. De kinderen krijgen alle gemaakte werkjes na afloop van het thema mee naar huis. 

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT