GROEP 1/2C

Groep 1/2C is een klas voor kinderen vanaf 4 t/m 7 jaar. Er zitten kinderen in die in groep 1 of groep 2 zitten. We leren veel door te spelen en te werken op de verschillende momenten op de dag.

In groep 1/2C zorgen we voor elkaar, zorgen voor de spullen en luisteren naar elkaar. Iedereen is welkom. Je bent uniek en leert op je eigen niveau.

 

Start van de dag

Om 08.35 gaan de deuren van school open en komen de kinderen naar binnen. De jassen mogen op de kapstok, de tas in de manden in de klas. Het tussendoortje mag in de kratten in de klas. De kinderen en de leerkracht geven elkaar een hand bij binnenkomst. Ze klikken hun naam aan op het digibord zodat ze aanwezig zijn. Vervolgens gaan ze op zoek naar het groepskaartje zodat ze weten waar ze gaan spelen en werken bij de inloop. Na de inloop beginnen we de dag met een opruimlied en daarna in de kring een lied of versje en het gebed. Vervolgens kijken we hoe we ons voelen doormiddel van de emoties die op het bord hangen. We kijken welke dag het is en kijken naar de dagritmekaarten.

Eten en drinken

Rond 10.30 eten en drinken we ons tussendoortje. Dit kan fruit zijn of een koekje met wat te drinken.

 

Grote kring

In de grote kring doen we o.a. de volgende activiteiten met de kinderen: voorlezen, ontwikkelingsspelletjes, sociaal emotionele activiteiten, catechese, wereldoriëntatie, expressie etc.

 

Kleine kring

Tijdens de kleine kring werken we met een klein groepje kinderen. Dit kan daadwerkelijk in een kleine kring zijn, maar kan ook aan de tafels, in de gymzaal of buiten. Dit zijn activiteiten op de verschillende ontwikkelgebieden (taal, rekenen, motoriek, sociaal- emotioneel etc.)

Speel- werkles

’s Morgen en ’s middags mogen de kinderen zelf kiezen op het planbord. Tijdens het spelen en werken is het de bedoeling dat de kinderen de eerste 10 minuten bij hetzelfde werkje blijven (dit wordt opgebouwd vanaf het moment dat kinderen komen wennen). Daarna mogen ze iets anders kiezen. Soms is de leerkracht bezig met andere groepjes en draagt dan een rode sjaal en moeten de kinderen leren om hun problemen zelf of samen met andere kinderen op te lossen. Tijdens het spelen zijn er een aantal belangrijke regels:

- we lopen door de klas

- we zijn lief voor elkaar

- we praten zachtjes

 

Bewegingsonderwijs

Op dinsdag en woensdag krijgen de kinderen bewegingsonderwijs van juf Sandra (onze vakleerkracht bewegingsonderwijs). Op donderdag hebben de kinderen nog een keer bewegingsonderwijs met de eigen leerkracht.

Wanneer het slecht weer is zullen we vaker in de gymzaal zijn. Kinderen mogen gymschoenen meenemen, deze kunnen op school blijven liggen. Verder gymmen we in ondergoed. Als we geen gym hebben gaan we twee keer per dag naar buiten. De kinderen spelen vrij of we doen een activiteit op het plein.

 

Lunch

Omdat wij met een continurooster werken, eten alle kinderen op school. Er komt een overblijfmoeder in de klas die met de kinderen eet. De leerkracht is op dat moment pauze houden, maar is altijd in de buurt.

 

Zelfstandigheid

Wij verwachten dat kinderen zindelijk zijn als ze op school komen (een ongelukje kan altijd gebeuren). Daarnaast is het fijn als kinderen zich redelijk zelfstandig kunnen aankleden. Wilt u eraan denken om zeker op de dagen dat we gym hebben makkelijke kleding en schoenen aan te trekken. Sowieso is het fijn als kinderen zelf hun schoenen kunnen aantrekken omdat ze ook vaak hun schoenen uittrekken wanneer ze aan het spelen zijn.

Ontwikkeling van uw kind

Wij houden de ontwikkeling van uw kind bij door middel van een observatiesysteem. Dit betekent dat wij niet alle kinderen op hetzelfde moment observeren, waardoor wij dus ook niet alle gesprekken op hetzelfde moment voeren zoals in groep 3 t/m 8. Wanneer wij voldoende geobserveerd hebben nodigen wij u uit om op school te komen om over de ontwikkeling van uw kind te praten. Deze momenten zijn niet hetzelfde als de rapport avonden van groep 3 t/m 8. We streven ernaar om ongeveer 3x per jaar met u in gesprek te zijn. Dit kan doormiddel van een startgesprek, kijkje in de klas of voortgangsgesprek zijn. Is het meer nodig vanaf uw kant of van mij als leerkracht dan is dat ook geen probleem.

 

Thema’s

In de loop van het jaar komen er verschillende thema’s aan bod. Samen met de kinderen werken we deze thema’s uit waarbij de kinderen een grote rol hebben in het bedenken van vragen, knutselen van dingen, bedenken van oplossingen etc. De kinderen leren hierdoor dat zij zelf ook verantwoordelijk worden voor hun eigen leren.

 

Portfolio

Elk kind heeft een eigen portfolio. Hierin komen de volgende dingen in: De dit ben ik tekeningen, foto’s van werkjes of kwaliteiten waar je trots op bent, en de observatielijsten van BOSOS. We zullen tijdens een voortgangsgesprek de ontwikkeling van uw kind bespreken en dan mag de map even tijdelijk mee naar huis. Het portfolio gaat tot eind groep 8 mee.

De plakboeken die we voorheen hadden zijn er niet meer. De kinderen krijgen dus na elk thema hun werkjes mee naar huis zodat u ze zelf ergens in kunt bewaren.

BOSOS

De kinderen van groep 1/2 worden geobserveerd via het observatiesysteem van BOSOS. De leerkracht moet elke 3 maanden voor een kind een observatielijst invullen die gelinkt is aan hun leeftijd. De onderdelen die geobserveerd worden meerdere malen aangeboden in verschillende situaties aan de kinderen zodat ze het zich ook eigen maken. De geobserveerde lijsten bespreken we met elkaar tijdens een voortgangsgesprek.

 

Naar huis

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de school om 14.45 uit. Op woensdag is de school om 12.00 uit. De kleuters komen iets eerder naar buiten om de drukte van de andere groepen voor te zijn.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT