Groep 3

 

Hieronder kunt u lezen wat wij allemaal in groep 3 doen en leren. 

Lezen

We werken met de methode: ‘Lijn 3.’ Bij lijn 3 gaan de kinderen mee op reis naar Leesstad. De vrolijke chauffeur Ben Bus neemt de kinderen mee en brengt ze naar twaalf haltes. Daar leren de kinderen niet alleen letters en woorden, maar ontdekken ze ook de wereld om hen heen. Elke halte is een thema, die goed aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Bij bijv. thema: ‘de boom’ leren we een aantal letters, maar we leren ook hoe een boom groeit en waarom de bladeren in de herfst van de boom afvallen? Behalve wereld- oriëntatie en lezen, leren we bij lijn 3 ook spelling, begrijpend luisteren en woordenschat. 

Rekenen:

We werken met de methode: ‘Wereld in getallen.’ In het begin van groep 3 oefenen we met de getallenlijn 1 t/m 20 en de rekenbegrippen zoals meer, minder, evenveel enz. We werken veel met materialen zodat de kinderen goed zelf kunnen ervaren wat bijv. meer of minder is. In de loop van het jaar worden de rekentekens + en – geleerd en kunnen we beginnen met sommen maken. Behalve sommen leren we ook met geld rekenen, meten, klokkijken en verhaaltjessommen. 

Schrijven:

We werken met de methode: ‘Klinkers.’ Deze sluit goed aan bij de leesmethode van lijn 3. De geleerde letter leren we ook dezelfde dag schrijven. We schrijven in blokletters. De kinderen schrijven het gehele jaar met een driekantig potlood. 

De sociaal-emotionele ontwikkeling:

Een ander belangrijk onderdeel in groep 3 is de sociaal-emotionele ontwikkeling. De kinderen starten in een nieuwe groepssamenstelling. Het is dus belangrijk om daar één nieuwe groep van te maken. Dit doen we door lessen te volgen uit de methode: “Kinderen en hun sociale talenten.” Wij besteden hier relatief meer tijd aan dan de andere groepen. In groep 3 wordt immers de basis gelegd. 

Overige vakken en activiteiten:

Wat we ook nog wekelijks doen: gym, buiten spelen, handvaardigheid, tekenen, drama, muziek, verkeer, kringgesprekken, catechese, taakspel en werken in het circuit. We doen veel coöperatieve werkvormen. Dit betekent samen en van elkaar leren. Ook vinden wij het belangrijk om bewegen en leren te combineren. Zo ervaren de kinderen dat leren tegelijk erg leuk kan zijn.  

Taakspel gebruiken we om de samenwerking en de zelfstandigheid van de kinderen nog meer te ontwikkelen. Bij taakspel kunnen de kinderen beloningen verdienen, dit zorgt er mede voor dat zij erg enthousiast zijn. Ook merken de kinderen dat taakspel echt helpt, ze kunnen zich beter concentreren en hebben hun werk sneller klaar. 

Parro:

De app Parro wordt gebruikt om informatie met ouders te delen of om bijv. hulpouders te vragen. We laten ouders ook graag een kijkje in de klas nemen d.m.v. foto’s die wij plaatsen op Parro. U wordt als ouder ook uitgenodigd om zelf een kijkje in de klas te nemen en een deel van de dag bij te wonen. Zo ervaart u wat uw kind op een dag doet en leert.

 

Heeft u nog vragen, bel of kom gerust even langs!

Wij hebben er zin in en gaan er een leuk, leerzaam en gezellig schooljaar van maken.  Juf Linda, juf Anouk en juf Kim en meester Vincent. 
 Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT