Groep 4

Groep 4 is het jaar van het automatiseren. We leren nog sneller lezen en rekenen en we doen dit door middel van de methode en leuke spellen. In de zomer vinden deze spellen vaak buiten op het plein plaats. Naast al het harde werken is er natuurlijk ook nog tijd voor ontspanning. Tussen de lessen door wordt er bewogen, zodat de volgende les ontspannen kan worden begonnen.    

Dagelijks beginnen we in de klas met lezen. Kinderen lezen met de juf, met een ouder of zelfstandig. Daarna is er tijd voor een kort kletspraatje.  Elke dag komen de vakken rekenen, spelling, taal, technisch lezen en begrijpend lezen aan bod. Er wordt ook aandacht besteed aan Godsdienst en levensbeschouwing en aan wereldoriëntatie. Hieronder vallen natuur & techniek en verkeer. We doen 3 keer per week aan expressievakken. We zijn dan aan het knutselen, tekenen of muziek aan het maken. Verder hebben we ook nog 2 keer per week lichamelijke opvoeding van de gymdocente.   

De lessen die in groep 4 worden gegeven zijn: 
  
- Rekenen 
- Taal 
- Spelling 
- Begrijpend lezen 
- Technisch lezen 
- Wereldoriëntatie (natuur & techniek en verkeer) 
- Expressie (tekenen, handvaardigheid, muziek, drama) 
- Godsdienst en levensbeschouwing 
- Lichamelijke oefening
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT