Groep 5

Dagstart

We beginnen in groep 5 altijd met een inloopwerkje, op maandag is dit altijd de bordrij.  In de bordrij staan woorden die we die week oefenen met spelling. Deze woorden kunnen ze thuis ook oefenen. Op vrijdag geven we een dictee van alle woorden van de bordrij. 

Op het bord staat de planning van de dag. Niet elke dag ziet er hetzelfde uit, vakken zoals taal en rekenen doen we elke dag. Achter ieder vak staat ook het doel van de les.   

Rekenen

We gebruiken voor rekenen de methode Wereld in getallen. Wanneer de kinderen klaar zijn met hun werk, maken ze hun rekenweektaak. De reken weektaak herhaalt wat tijdens de les is aangeleerd. De rekenweektaak helpt zo om het geleerde eigen te maken. Elke dag oefenen wij met het automatiseren van sommen en keersommen. Dit doen we op verschillende manieren. Het automatiseren van de tafels is erg belangrijk voor het leren delen.   


Taal en spelling 

Voor taal en spelling gebruiken we de methode Taalactief.  
Voor taal is er 1 toets per thema. De toets bestaat uit woordenschat en taal verkennen. Hier krijgen ze 2 aparte cijfers voor op hun rapport.   
Voor spelling is er een woordendictee en een zinnendictee. De bordrij bevat altijd woorden met de spellingscategorie waar we op dat moment mee bezig zijn.  

Technisch lezen

Technisch lezen oefenen we vier keer in de week tijdens het leeskwartier. Kinderen die nog moeite hebben met goed en vlot lezen, lezen met de juf of leesmoeder. Er wordt dan twee keer per week een tekst gelezen en twee keer per week geoefend met woorden lezen.  

Ook wordt er geoefend met de methode Estafette. Kinderen worden op hun eigen niveau ingedeeld. 

Begrijpend lezen

Vier keer in de week oefenen we met begrijpend lezen. We doen dit met verschillende teksten om de kinderen voor te bereiden op de Cito. En we werken 3 keer per week met de methode Lezen in beeld. De eerste les gaan we dieper in op de woordenschat. Bij de tweede les wordt de tekst gemodeld (voordoen van de leerkracht) en bij de derde les worden de vragen zelfstandig gemaakt. Na ieder blok maken de kinderen een toets.   

Schrijven

Dit doen we met de methode klinkers, we schrijven het blokschrift. We schrijven met pen.   

SOVA

Voor de 
sociaal emotionele ontwikkeling werken wij met Kinderen en hun sociale talenten.  
Om een goede werkhouding te krijgen werken we met Taakspel. Kinderen werken drie keer per week aan Taakspel. De kinderen werken dan aan een week -en maandbeloning. We bespreken met de kinderen welk gedrag we willen zien tijdens het werken. Elk groepje heeft een aantal kaarten in zijn groepje liggen. Als de kinderen het gewenste gedrag laten zien zal de leerkracht dit benoemen. Bij ongewenst gedrag wordt er een kaartje weggenomen. Als de kinderen nog kaartjes over hebben mogen zij een sticker plakken op de teamposter.   

Zaakvakken

Wat nieuw in dit leerjaar is, zijn de vakken: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, Engels en studievaardigheden. 
 
Argus Clou
Deze methode gebruiken we voor geschiedenis. In groep 5 leren we over de Romeinen, ridders, Nederland en de strijd tegen het water, beroemde wetenschappers en de tijd na de Tweede Wereldoorlog. Na ieder blok krijgen de kinderen een samenvatting mee naar huis om te leren voor de toets. 
 

De blauwe planeet

Deze methode gebruiken we voor aardrijkskunde. We leren over hoe regen ontstaat, hoe je een kaart moet lezen, de weg van het land naar product in de supermarkt, alle wegen, hoe werkt de gemeente en Nederland als vakantieland. Na ieder blok krijgen de kinderen een samenvatting mee naar huis om te leren voor de toets.   

Natuniek

Deze methode gebruiken we voor natuur en techniek. We leren over schimmels, planten, dieren, voedselkringloop, wat is energie, wat zijn de zintuigen en verschillende constructies. Na ieder blok krijgen de kinderen een toets in de klas. Deze hoeven ze thuis niet eerst te leren.  

Take it Easy

Dit jaar krijgen de kinderen voor het eerst Engels. We gebruiken de digitale methode Take it Easy. Deze methode bestaat uit leuke gevarieerde lessen met muziek en filmpjes. De kinderen leren om zichzelf voor te stellen, eten, vrije tijd, ze leren de weg vragen, gezondheid en over alles in en om het huis.

Blits 

Dit is een nieuwe methode waarin verschillende studievaardigheden worden aangeboden. Zoals kaartlezen, tabellen ,schema’s en alfabetiseren. De kinderen maken gebruik van een bronnenboek en een werkschrift. De kinderen krijgen een toets in de klas. Deze hoeven ze thuis niet eerst te leren.  

Gym 

Groep 5a gymt op donderdag en vrijdag om 09.10 tot 09.50.  Zorgt u dat uw kind op deze dagen goed gymkleding meeneemt en belangrijk gymschoenen.  

Parro
   

U heeft allemaal de app van Parro. Deze zal gebruikt worden om informatie met u te delen over de groep. Dit kan zijn:  
- Informatie / foto’s delen m.b.t. lessen/activiteiten waar we op dat moment mee bezig zijn.  
- Hulp vragen aan ouders ( bijv. met een activiteit).  
- Ook verschijnt de nieuwsbrief op Parro.   

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT