Groep 6

Als de kinderen om 8.20u binnenkomen dan pakken zij hun Chromebook uit de kast. Daarna gaan zij aan hun eigen tafel aan de slag met hun begintaak of wat klaar staat op het digibord.

 ​

Om 8.30u starten wij met stillezen en aansluitend om 8.45u gaan wij aan de slag met de andere vakken.  ​

 ​

De volgende lessen worden gegeven in groep 6: ​

· Rekenen ( op de Chromebooks ) ​

· Taal ​

· Spelling ​

· Begrijpend en technisch lezen ​

· Wereld oriëntatie vakken; aardrijkskunde, geschiedenis, natuniek en verkeer· Schrijven ​

· Levensbeschouwing ​

· Gym ​

· Expressievakken ( knutselen, tekenen, muziek ) ​

· Blitz ( studievaardigheden )  ​

Tussen de lessen door hebben we ook regelmatig een ontspanningsmoment.

In de klas werken wij aan zelfstandigheid en willen wij de kinderen hun eigen verantwoordelijkheid aanleren. De kinderen houden continu hun eigen resultaten bij in een multomap en dit wordt regelmatig besproken met de kinderen. De resultaten zijn uiteraard door de ouders in te zien. De kinderen leren zo om hun eigen doelen te behalen.  ​

 ​

Op school werken we in groep 3 t/m 8 met Taakspel. Taakspel is een manier van werken. Hierbij gaat het om het positieve gedrag hardop te benoemen en dit frequent te doen. Zo leren wij de kinderen om beter en taakgerichter te werken. De kinderen werken in teams en kunnen samen week- en maandbeloningen verdienen. De kinderen verzinnen met elkaar de beloningen.    ​

  ​

Door middel van de Parro-app houden we u op de hoogte van: ​

- Activiteiten binnen en buiten de klas. ​

- Groepsgerelateerde mededelingen. ​

- Huiswerk. ​

- Leerstofaanbod van bepaalde vakken waar we op dat moment mee bezig zijn.  ​

Op Parro geven wij aan wanneer u de nieuwe resultaten kunt inzien van uw kind op het ouderportal.  ​ ​

 

Tevens hebben wij, als leerkrachten, het doel gesteld om voor de kinderen een rustige en veilig leerklimaat te bieden, zodat de kinderen zich geborgen voelen. Naast dat de kinderen zich geborgen voelen hopen wij dat het kind alles uit zichzelf kan halen om zo goed mogelijk te presteren.  ​

 ​

Wanneer u vragen heeft of als er iets niet duidelijk is, loop dan gerust binnen bij ons en wij staan graag voor u klaar.  ​

Wij hopen er een super leerzaam en gezellig jaar van te maken.  ​

 ​

 

 ​

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT