GROEP 6B

 

Dit schooljaar werkt juf Anita op maandag en dinsdag.  ​

Op woensdag, donderdag en vrijdag werkt juf Sabrina in groep 6b.  ​

 ​

Als de kinderen om 8.20u binnenkomen, dan pakken zij hun Chromebook uit de kast. Daarna gaan zij aan hun eigen tafel aan de slag met hun begintaak of hetgene dat klaar staat op het digibord.

 ​

Om 8.30u starten wij met stillezen en aansluitend om 8.45u gaan wij aan de slag met de andere vakken.  ​

 ​

De volgende lessen worden gegeven in groep 6: ​

· Rekenen ( op de Chromebooks ) ​

· Taal ​

· Spelling ​

· Begrijpend en technisch lezen.

· Wereld oriëntatie vakken; aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer​ en schrijven ​

· Levensbeschouwing ​

· Gym ​

· Expressievakken ( knutselen, tekenen, muziek ) ​

· Blits ( studievaardigheden )  ​

Tussen de lessen door hebben we ook regelmatig een ontspanningsmoment.

In de klas werken wij aan zelfstandigheid en willen wij de kinderen aanleren om zelf ook verantwoordelijkheid te dragen voor hun ontwikkeling. De kinderen worden zich bewust van welke doelen zij moeten leren en hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om deze te behalen. Kinderen schrijven zich in op een lijst bij het doel waar zij moeite mee hebben en proberen andere kinderen of de leerkracht te vinden om deze doelen eigen te maken. In de periode dat wij met de doelen bezig zijn, bieden wij de stof klassikaal aan. Wanneer blijkt dat de leerling meer nodig heeft, kan hij/zij dit tijdens zelfstandig werken aangeven en wordt de stof nogmaals uitgelegd door leerkracht of klasgenoot. De resultaten zijn door de ouders in te zien via ouderportaal van parnassys. De leerlingen leren zo om hun eigen doelen te behalen en te groeien in hun ontwikkeling.  ​

 ​

Op school werken we in groep 3 t/m 8 met Taakspel. Taakspel is een manier van werken. Hierbij gaat het om het positieve gedrag hardop te benoemen en dit frequent te doen. Zo leren wij de kinderen om beter en taakgerichter te werken. De kinderen werken in teams en kunnen samen week- en maandbeloningen verdienen. De kinderen verzinnen met elkaar de beloningen.    ​

  ​

Door middel van de Parro-app houden we u op de hoogte van: ​

- Activiteiten binnen en buiten de klas. ​

- Groepsgerelateerde mededelingen. ​

- Huiswerk. ​

- Leerstofaanbod van bepaalde vakken waar we op dat moment mee bezig zijn.  ​

 

Tevens hebben wij, als leerkrachten, het doel gesteld om voor de kinderen een rustig en veilig leerklimaat te bieden, zodat de kinderen zich geborgen voelen. Naast dat de kinderen zich geborgen voelen, hopen wij dat het kind alles uit zichzelf kan halen om zo goed mogelijk te presteren.  ​

 ​

Wanneer u vragen heeft of als er iets niet duidelijk is, loop dan gerust binnen bij ons en wij staan graag voor u klaar.  ​

Wij hopen er een super leerzaam en gezellig jaar van te maken.  ​

 ​

Juf Sabrina en juf Anita


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT