Groep 7

 
Groep 7 staat bekend als het moeilijkste jaar van de basisschool. Uw kind krijgt dit jaar de lastigste stof te verteren qua rekenen en taal. Ook ligt dit jaar de nadruk op het zelfstandiger maken van uw kind. 

Dat betekent niet dat zij geen hulp meer nodig hebben met leren. Ze krijgen nu meer huiswerk en vaak ook meer toetsen. Hier hebben zij nog steeds veel begeleiding en hulp bij nodig. Hoe kunnen ze het huiswerk goed inplannen zodat ze niet op het laatste moment nog moeten ‘stampen’? Dit vergt inzicht in plannen, organiseren en uitvoeren. Uw kind heeft u nodig om dit inzicht te krijgen. 

 

Er worden een hele hoop nieuwe vaardigheden en strategieën aangeleerd in de verschillende vakken. Wij hebben ook een nieuw vak; ‘informatieverwerking’ (methode heet Blits) bij. Bij informatieverwerking worden allerlei soorten grafieken en schema’s behandeld. Hoe je een grafiek of schema moet aflezen en zelf kunt maken. 

Dit alles om uw kind de best mogelijke voorbereiding te bieden. Dit is belangrijk voor het uiteindelijke advies voor het voortgezet onderwijs 

Engels is vanaf dit jaar verplicht en hierbij staat het spreken centraal. Er wordt ook wel in het Engels geschreven en gelezen maar dit is nog beperkt. 

De zaakvakken Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur worden nu uitgebreid naar Europa, en hun visie op de wereld wordt zo verbreed. 

Bij aardrijkskunde kun je hierbij denken aan de verschillende klimaten in Europa en de bijbehorende landschappen. 

Bij topografie worden nu dan ook alle landen van Europa aangeboden inclusief de belangrijke steden en wateren. Vaak gebeurt dit in huiswerkvorm en krijgt uw kind hierover een toets in de klas. 

Ging het bij geschiedenis in groep 5 en 6 over Nederland, in groep 7 staan de geschiedenislessen meer in relatie tot wereldgebeurtenissen. De geschiedenismethode is opgedeeld in tijdvakken waardoor je kind een beter tijdsbesef krijgt en alle gebeurtenissen op een tijdlijn kan plaatsen. De Gouden eeuw en de Franse Revolutie zijn hier voorbeelden van. 

De onderwerpen die bij natuur aan bod komen worden ook steeds ingewikkelder. Denk hierbij aan fotosynthese, de bloedsomloop en spijsvertering, voortplanting bij mens en dier en de kringloop van voedsel.  

In groep 7 moeten de kinderen ook het verkeersexamen afleggen. Hierbij wordt gekeken of uw kind de regels beheerst en of hij ze kan toepassen in het ‘echte’ verkeer. 

Een ‘pittig’ jaar, groep 7! 

 

Groep 7 Lezen 

De gemiddelde leesniveaus zijn: AVI-M7 en AVI-E7. We hebben voor deze leesniveaus een top 5 met leuke leesboeken samengesteld.  

 
 

 

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT