Schooltijden

 
 

Locatie

Vlinderveen 219

groep 1t/m4

 
 

Locatie

Snoekenveen 945

groep
5 t/m 8

 Maandag 08.45 - 14.45    08.30 - 14.30
 Dinsdag 08.45 - 14.45    08.30 - 14.30
 Woensdag 08.45 - 12.00   08.30 - 11.45 
 Donderdag 08.45 - 14.45   08.30 - 14.30 
 Vrijdag 08.45 - 14.45   08.30 - 14.30

 

sCHOOLVAKANTIES
 2022-2023

STUDIEDAG: 21 oktober 2022
Herfstvakantie:
24 oktober t/m 28 oktober 2022
STUDIEDAG: 23 december 2022
KERSTVAKANTIE: 26 DECEMBER 2022 T/M 6 JANUAri 2023
STUDIEDAG: 9 januari 2023
STUDIEDAG: 9 februari 2023
Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2023
Goede vrijdag: 7 APRIL 2023
tweede paASdag: 10 APRIL 2023
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023
STUDIEDAG: 8  mei 2023
hemelvaart: 18 mei t/m 19 mei 2023
tweede pinksterdag: 29 mei 2023
STUDIEDAG: 26 juni 2023
Studiedag: 7 juli 2023
Zomervakantie: 10 juli  t/m 18 augustus 2022


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT