Schooltijden

 
 

Locatie

Vlinderveen 219

groep 1t/m4

 
 

Locatie

Snoekenveen 945

groep
5 t/m 8

 Maandag 08.45 - 14.45    08.30 - 14.30
 Dinsdag 08.45 - 14.45    08.30 - 14.30
 Woensdag 08.45 - 12.00   08.30 - 11.45 
 Donderdag 08.45 - 14.45   08.30 - 14.30 
 Vrijdag 08.45 - 14.45   08.30 - 14.30

 

sCHOOLVAKANTIES
 2021-2022

STUDIEDAG: 15 oktober 2021
Herfstvakantie:
18 oktober t/m 22 oktober 2021
STUDIEDAG: 24 december 2021
KERSTVAKANTIE: 27 DECEMBER 2021 T/M 7 JANUAri 2022
STUDIEDAG: 10 januari 2022
STUDIEDAG: 18 februari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022
Studiedag: 21 maart 2022
Goede vrijdag: 15 APRIL 2022 
tweede paASdag: 18 APRIL 2022
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022
hemelvaart: 26 mei t/m 27 mei 2022
tweede pinksterdag: 6 juni 2022
STUDIEDAG: 27 juni 2022
Studiedag: 8 juli 2022
Zomervakantie: 11 juli  t/m 19  augustus 2022


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT